default article photo
April 29, 2010, 12:05 pm

Chilipeppar kan lindra smärta!

Varför känns chilipeppar "hett"? Och hur kan de lindra smärta?

Vad har upptäckts?      

Molekylen som gör chilipeppar H - e - e - e - t kallas capsaicin.

[Den ger inte den röda färgen dock... kan du hitta vilka molekyler som gör peppar, paprika och tomater röda? Ledtråd - titta i " Jag vill veta mer"] 

Molekyler som är väldigt lika capsaicin har hittats i våra kroppar där vi känner smärta. Genom att blockera dessa molekyler så försvann smärtan!

Så, genom att studera molekyler i chilipeppar så upptäcktes hur smärta kan uppstå.

Hur?

Först så var man tvungen att hitta de molekyler som frisätts inuti oss av skadade celler - det är fettsyror som kallas oxiderad linolsyra-metaboliter eller OLAM.

Dessa OLAM binder till smärtreceptorer och orsakar SMÄRTA, så nästa steg var att göra molekyler som kunder stoppa OLAM från att binda. Resultatet? INGEN SMÄRTA!

Varför är det viktigt?

Ett stort problem med varje typ av molekyl som orsakar smärta är att de lätt kan bli beroendeframkallande, men molekylerna som stoppade smärta orsakat av OLAM var inte det!

Dessa nya molekyler kunde vara till stor hjälp för människor som lider av mycket smärta under en lång tid på grund av kroniska sjukdomar som cancer eller artrit.