default article photo
September 26, 2009, 7:42 pm

GPS hos fjärilar

Fåglar har ett speciellt sätt att veta vart de ska flyga över vintern, men hur kan fjärilar navigera på långa avstånd? Svaret kanske förvånar dig!

[BBC News]

Vad har upptäckts?

Monarkfjärilen änvänder en 24-timmars "klocka" in sina antenner för att hjälpa dem flyga hela vägen till Mexiko, ett avstånd på 400 mil. 

Klockan hjälper insekter att navigera med hjälp av solens position, som naturligtvis ändras under dagen. 

Den stora överaskningen var att den här "dygnsrytms"-klockan som använder sig av solens rörelsen, inte satt i fjärilens hjärna utan i dess anternner, och kan fungera oberoende av hjärnan! 

Hur upptäcktes det?

Antennerna på flera monarkfjärilar målades. Vissa målades med svart färg - dessa flög alla ihop men i fel riktning! Vissa målades med genomskinlig färg (kontrollgruppen) - dessa flög rätt väg.

Varför är det viktigt?

Att förstå fjärilarns navigationssystem kan också hjälpa oss att förstå hur andra organismer navigerar på långa avstånd - detta skulle kunna ge viktiga ledtrådar till hur man ska kunna kontrollera skadedjur, eller helt enkelt till hur insekter fungerar! 

Men kanske ännu viktigare, att förstå hur gener (DNA-sekvenser) kontrollerar hur fjärilens klocka fungerar kan hjälpa oss att förstå vår egen dygnsrytms-klocka, som fungerar på ett liknande sätt och som finns i den suprachiasmatiska kärnan i hypothalamus... det vill säga i vår hjärna!   

Att öra:

För något kul som som påminner dig om din barndoms somrar - titta här!