Vilka är vi?

 

MoleClues är en Webbplats för unga utvecklad av Stiftelsen Molecular Frontiers, för att utforska molekylernas värld.

Molecular Frontiers är en grupp forskare som alla anser att molekylär vetenskap är viktigt - för oss, för dig, för världen vi lever i. Det är därför vi har lanserat denna Webbplats, för att dela vår entusiasm med kommande generationer. Molecular Frontiers består av två stiftelser. En är baserad i Boston, MA och den andra är grundad i Sverige. Vi bjuder in unga forskare och skolelever att delta i arrangemang som vi kallar Forum LIVE!, som hålls i samband med våra internationella symposier - senast i Stockholm. I vårt Vetenskapliga råd ingår inte mindre är 12 Nobelpristagare - kan du upptäcka dem?